Het logo

Het logo van Rienks EAP is opgebouwd uit drie delen:

  • Rienks is de achternaam van oprichter Ir. Joost Rienks
  • Het wiskundige oneindigheidsteken: . Dit geeft ons streven weer bij te dragen aan een duurzame maatschappij. Een maatschappij die oneindig lang gebruik kan maken van onze planeet en haar natuurlijke hulpbronnen. Het logo verbeeldt dat Rienks EAP een groene bijdrage levert aan die oneindigheid.
  • De tekst “Energiebesparende Adviezen en Projecten” geeft onze diensten kort en krachtig weer.
Het logo is ontworpen door ImageDesign