ISO 50001: implementeren energiemanagementsysteem

Veel organisaties willen verduurzamen en besparen op hun energiekosten. Om dit te realiseren investeren zij vaak willekeurig in duurzame technologieën als LED-lampen, zonnepanelen en elektrische auto's. Omdat veel organisaties hun energiesituatie niet altijd goed in beeld hebben, kiezen zij vaak voor niet voor de investering, die voor hun organisatie het beste is.
Om structureel en efficiënt te verduurzamen en om de jaarlijkse energiekosten te verlagen is allereerst goede kennis over energie binnen de organisatie nodig. Daarnaast is van belang dat energie een aandachtspunt is voor de hele organisatie; van hoog tot laag. Haalbare en meetbare doelstellingen op het gebied van energie, zijn hierbij essentieel.

ISO 50001 is de leidraad om professioneel energiemanagement op te zetten. De certificering zorgt voor juiste besluitvorming omtrent energie en een betrokken organisatie. Zo blijft het niet bij incidentele investeringen in energiebesparing, maar ligt er een helder en realistisch energiebeleid voor de lange termijn. Voor de certificering is het belangrijk dat de doelstellingen opgevolgd en waar nodig bijgestuurd worden. Hierdoor bespaart u jaar na jaar geld op energie.

Adviesbureau Rienks EAP helpt u bij het opzetten van professioneel energiemanagement van de eerste nulmeting tot aan het behalen van de ISO 50001-certificering. Wij helpen u bij het implementeren van professioneel energiemanagement op een manier die past bij uw organisatie, medewerkers en doelstellingen.