Energiebesparingsonderzoek (Activiteitenbesluit)

Ons onderzoek geeft u op heldere wijze inzicht in het energieverbruik van uw organisatie, de besparingsmogelijkheden, in welke mate u aan het Activiteitenbesluit voldoet en welke maatregelen u nog moet treffen om te voldoen. Het bijbehorende rapport voldoet aan de eisen die het bevoegd gezag stelt.

Het bevoegd gezag vraagt u mogelijk om aansluitend een Plan van Aanpak op te stellen. Ook dit kunnen we samen met u opstellen. Ons plan van aanpak bevat de volgende informatie:

  • De gerealiseerde energiebesparende maatregelen;
  • De energiebesparende maatregelen die op korte termijn worden getroffen;
  • De energiebesparende maatregelen die op langere termijn worden getroffen;
  • De energiebesparende maatregelen die sowieso niet worden getroffen, inclusief een onderbouwing (vanwege een te hoge terugverdientijd of door technische redenen niet in de bedrijfsvoering kunnen worden gerealiseerd).

Wettelijk kader
Het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer schrijft voor dat organisaties waar jaarlijks 50.000 kWh of meer aan elektriciteit wordt verbruikt of tenminste 25.000 m3 aardgasequivalenten aan brandstoffen wordt verbruikt, de verantwoordelijkheid hebben om alle energiebesparende maatregelen te realiseren die zich in vijf jaar (of minder) terugverdienen (of een positieve nette contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%).

Neemt u voor vragen of een offerte contact met ons op via het contactformulier of via info@rienkseap.nl.