Energiebeoordeling (ISO 50.001)

Wij helpen u met het ontwikkelen van de energiebeoordelingsmethode voor uw energiemanagementsysteem. Wij zetten dit zo op dat uw organisatie de energiebeoordelingen zelf kan registreren en onderhouden. De methodologie en criteria die worden gebruikt om de energiebeoordeling te ontwikkelen, worden door ons gedocumenteerd. Bij de ontwikkeling van de energiebeoordeling:
a) analyseren wij het energiegebruik en -verbruik van de organisatie op basis van meetgegevens en andere gegevens, door
• de huidige energiebronnen te identificeren;
• het vroegere en huidige energiegebruik en -verbruik te evalueren;
b) op basis van de analyse van energiegebruik en -verbruik gebieden van significant energiegebruik teidentificeren, d.w.z.
• identificeren welke faciliteiten, apparatuur, systemen, processen en personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn een significante invloed hebben op energiegebruik en -verbruik;
• andere relevante variabelen identificeren die van invloed zijn op significant energiegebruik;
• de huidige energieprestaties bepalen van faciliteiten, apparatuur, systemen en processen die verbandhouden met het geïdentificeerde significante energiegebruik;
• een schatting maken van het toekomstige energiegebruik en -verbruik;
c) *kansen identificeren en registreren voor verbetering van de energieprestaties en deze naar prioriteit rangschikken.*Dergelijke kansen kunnen betrekking hebben op mogelijke energiebronnen, het gebruik van
hernieuwbare energie of andere alternatieve energiebronnen, zoals restenergie.