Project overzicht

Verlichting met daglichtkleur voor Markiezaat College

Het Markiezaat college van ROC West- Brabant gaat in de leslokalen kunstlicht met daglichtkleur installeren. Op kleinere schaal waren hier al goede ervaringen mee. Verder wordt ook in de andere ruimtes de oude verlichting vervangen. Tijdens de installatie worden ook structureel aanwezigheids- en daglichtsensoren aangebracht om te voorkomen dat het licht onnodig brandt. Uitgangspunt hierbij is dat ROC West- Brabant een gezonde en aangename werk- en leeromgeving voor de studenten aanbiedt. Met de gekozen oplossing krijgen de ruimtes de helderde, frisse uitstraling van een zonnige dag. Verder valt er meer licht op werkbladen en zijn er minder contrasten en schitteringen. Naast deze verbetering van de lichtkwaliteit zal het energieverbruik van de verlichting met ruim 40% verminderen.


Goede ervaringen
Het Markiezaat college in Bergen op Zoom verzorgt technische MBO-opleidingen. Vorig jaar is de afdeling Motorvoertuigentechniek gerenoveerd en van energiezuinige TL-verlichting in daglichtkleur voorzien (zie foto). Dit heeft volgens Willem Van Kastel van het ROC een mooie, lichte, fijne werkplaats opgeleverd, die door docenten en leerlingen als zeer prettig ervaren wordt.

Digitale schoolborden
Het vervangen van de verlichting is maatwerk. Voor iedere ruimte is een lichtplan gemaakt. In leslokalen zijn bijvoorbeeld digitale schoolborden aanwezig. De armaturen dienen zo geplaatst te worden dat hier geen kunstlicht op valt. Voor de kantoren en verkeers- en verblijfsruimtes gelden weer andere eisen. Om tot de juiste armaturen te komen is gekeken naar optiek, prijs en de zuinigheid van de lichtbron.

ROC West-Brabant verduurzaamt gebouwen
De afdeling Huisvesting en Facilitair van ROC West- Brabant heeft als doelstelling het verduurzamen van de gebouwen. De installatie van deze energiezuinige verlichting is hierin een belangrijke stap. De vervanging van de bestaande verlichting uit 1990 vindt in twee fases plaats. De helft van het gebouw krijgt in de zomervakantie van 2013 nieuwe verlichting. De andere helft volgt in de zomer van 2014.

Goed licht is duurzaam
Het verbeteren van de lichtkwaliteit door het plaatsen van verlichting met daglichtkleur zorgt voor heldere en lichte ruimtes. Daarnaast gaat het energieverbruik naar beneden. Voor scholen, overheden en zorginstellingen dus een goede mogelijkheid om de leer- en werkomstandigheden te verbeteren en de energiekosten te verminderen.