Project overzicht

Leren & Licht - ROC West-Brabant

Het ROC West-Brabant onderzoekt of d.m.v. verlichting de leerprestatie, welbevinden en gedrag van leerlingen en leraren op een positieve manier kan worden beïnvloed.

Adviesbureau Rienks Energiebesparende Adviezen en Projecten neemt deel aan dit project en adviseert het ROC op de technische aspecten van verlichting en energiegebruik.
In 4 ROC-scholen worden lokalen voorzien van het Philips SchoolVision systeem. Dit stel de docent in staat met 1 druk op de knop de lichtkleur en lichtsterkte in het lokaal aan te passen aan de lessituatie; bijvoorbeeld zacht gelig licht voor rust in de klas en fel blauwig licht voor actieve leerlingen. Daarnaast is SchoolVision voorzien van aanwezigheidsdetectie en daglichtregeling; het licht gaat uit als er niemand is en het licht dimt als er veel zonlicht is. Dit bespaart veel energie.Daarnaast wordt op iedere locatie een lokaal ingericht met daglichtlampen, die de kleur hebben van licht midden op de dag en door velen als prettig ervaren wordt.
In het onderzoek wordt gekeken wat het effect van deze verlichting is op docent en leerling en wordt het werkelijke electriciteitsverbruik gemeten. Deze verbruiksmeting wordt uitgevoerd met draadloze Plugwise tussenstekkers. De resultaten van zowel ervaringen van docent en leerling als het energieverbruik worden vergeleken met referentielokalen. Rienks EAP voert deze metingen uit.