Project overzicht

Inzicht in elektriciteitsverbruik bij Bagels & Beans

Voor veel organisaties geldt dat er weinig inzicht is in het verbruik van apparaten en installaties. Rienks EAP helpt bedrijven, verenigingen, VVE’s en andere organisaties dit in kaart te brengen.


Meten = weten
Zo wilde de Bagels & Beans-vestiging aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht inzicht in het maandelijkse elektriciteitsverbruik. Hiervoor heeft Rienks EAP meters geïnstalleerd, die een maand lang de hoofdmeter en het verbruik van een groot aantal apparaten en installaties registreerden. Onder andere het energieverbruik van lampen, koelkasten, vriezers, koffiemachine, vaatwasser en ovens werd gemonitord. Deze meters zijn uiterst nauwkeurig en slaan de gegevens per uur op, in sommige gevallen zelfs per kwartier.
Door op deze manier te werken ontstond er een goed beeld van het energieverbruik binnen deze vestiging. Per apparaat en installatie is er nu inzicht in welk aandeel zij in het totale verbruik hebben. In een aantal gevallen bleek dat er onnodig werd verbruikt in de avonden en nachten.

Weten = besparen
Door stil te staan bij het verbruik van apparaten en installaties afzonderlijk is het mogelijk om snel en betrouwbaar energiebesparingsmogelijkheden op te sporen en zo de energiekosten naar beneden te brengen. Ook bij het vernieuwen van apparatuur en andere investeringsbeslissingen is dit waardevol. De klant bepaalt in welke vorm de meetdata worden aangeleverd. Dit kunnen de ruwe data zijn, maar Rienks EAP kan de gegevens ook analyseren en een passend advies hierbij geven.