Project overzicht

Inventarisatie sportcomplex Jeugdland in Ulvenhout

Voor de gemeente Breda is een inventarisatie uitgevoerd bij Jeugdland. Hierbij is in kaart gebracht hoe het gebouw en de installaties energiezuiniger gemaakt kunnen worden.

De gebouwen en installaties van sportcomplex Jeugdland in Ulvenhout zijn in kaart gebracht. Het oudste deel van het gebouw dateert van 1963. Nadien is het gebouw in meerdere stappen uitgebreid.  Van alle bouwdelen en installaties is aangegeven hoeveel energie en geld de gemeente kan besparen door vervangingen en renovatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan energiezuinige verlichting, isolatie en warmteterugwinning bij ventilatie. De inventarisatie wordt door de gemeente Breda gebruikt om een toekomstplan voor Jeugdland op te stellen.