Nieuws overzicht

FedEC: Doelmatig energiegebruik onderbelicht in Energieakkoord

Het meest opvallend zijn de enorme inspanningen die geleverd zullen worden voor de opvoering van de Nederlandse duurzame-energieproductie, met name windenergie. Maatschappelijk gezien lijkt die enorme inspanning, gericht op de verduurzaming van de energieproductie, echter alleen te rechtvaardigen indien dat gepaard gaat met een evenredige inspanning gericht op een doelmatige energieconsumptie. Als moeizaam gewonnen energie wordt verspild blijft het immers ‘water naar zee dragen’ met de energietransitie.

Lees de hele tekst via onderstaande link