Nieuws overzicht

Energielabel nieuwbouw: farce of succes

Ruim 100.000 bouwers in Nederland moeten vanaf 1 juli 2014 bij oplevering van een nieuw utiliteitsgebouw aantonen dat het gebouw voldoet aan de vooraf gestelde prestatie. Dat is nog niet zo eenvoudig, schrijft Arjan Broers in EnSoc-magazine.

Onderzoek van DWA naar de gerealiseerde energieprestatie bij twaalf woningbouwprojecten en vijf utiliteitsbouwprojecten wees aan dat er in alle gevallen afwijkingen waren ten opzichte van de oorspronkelijke EPC-berekening. In veel gevallen leidde dit tot afwijkingen op de uiteindelijke energieprestatie; in een aantal gevallen was deze afwijking zelf zo groot dat dit in een andere energielabelklasse resulteerde. Oorzaak zijn afwijkingen in de glasoppervlakten en in de U- en Rcwaarden, of afwijkende cv- en tapwatersystemen. De meeste problemen worden veroorzaakt door de kierdichtheid, die pas na oplevering kan worden gecontroleerd. Bovendien hangt de EPC-waarde af van veel factoren, zoals gebruikte materialen.
Klik op de onderstaande link en lees het hele artikel.