Nieuws overzicht

Energiebesparing overheid 7 miljard een makkie

Meiny Prins, zakenvrouw 2009, opende de vakbeurs Energie 2010 in Den Bosch dinsdag met de mededeling, dat het Rijk en de lagere overheden maar liefst 7 miljard kunnen besparen op het energiegebruik van haar gebouwen.

Door gebruik te maken van de technische mogelijkheden wordt zowel veel geld bespaard, als de markt open gebroken.

Besparing van 25% een makkie
Omdat kennis en wil ontbreken wordt niet gebruik gemaakt van de mogelijkheden 25% besparing te realiseren. Nu kan dat nog makkelijk worden gehaald. Als wordt gewacht tot de energieprijzen hemelhoog zijn, is de overheid spijtoptant.

De cijfers
Het totale energie verbruik in Nederland bedraagt 830 miljard kWh.
Volgens TNO is te besparen 224 kWh.
Dat levert in geld op € 22 miljard.
De besparing voor kantoren is makkelijk 171 miljard kWh.
De helft van de 60.000 kantoren is van de overheid, dus een besparing van € 7 miljard tot 2020.