Omgevingsdiensten maken werk van handhaving EED

Ongeveer 6000 Nederlandse bedrijven moeten energieaudits opstellen op grond van artikel 8 uit de Energy Efficiency Directive (EED), de Europese richtlijn voor energiebesparing. Het maken, beoordelen, handhaven en het uitvoeren van de maatregelen is nieuw en niet eenvoudig. Waar moet een goede audit aan voldoen? Wat is de procedure van uitstel? En hoe zijn de maatregelen te implementeren. Dit zijn slechts enkele van de vele vragen.

 Nieuws

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft aan alle gemeenten en omgevingsdiensten een brief gestuurd over de invulling van hun verplichtingen van artikel 8 van de EED. RVO heeft op 24 oktober een nieuwsbericht geplaatst dat uit onderzoek naar voren komt dat energie-audits altijd lonen. Bij de industrie zijn besparingen van 10-25 % realiseerbaar en tot 40% met een terugverdientijd minder dan 8 jaar, bij gebouwen zijn er vergelijke resultaten. In januari 2017 wordt duidelijk dat steeds meer gemeenten en omgevingsdiensten de EED energie-audit verplichting aan het handhaven zijn.

 Wat houdt de energieaudit EED in?

Met het uitvoeren van de energieaudit maakt het bedrijf een aantal zaken inzichtelijk, waarmee kan worden bepaald of de organisatie of concern voldoet aan de huidige richtlijnen voor energiebesparing. De audit bestaat onder andere uit een overzicht van de energiestromen, inclusief vervoer, factoren die het energieverbruik beïnvloeden, potentiele energiebesparende maatregelen en een plan van aanpak.

Neemt u voor vragen of een offerte contact met ons op via het contactformulier of via info@senergy.nl. Of lees voor meer achtergrondinformatie hier verder

 


Bezoek onze site

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................