Project overzicht

Slimme maatregelen zorgen voor lagere stookkosten Prinsentuin College

Door eenvoudige, goedkope en slimme maatregelen gaat het Prinsentuin college flink besparen op de stookkosten. De gebouwbeheerder van dit agrarisch MBO kwam naar Rienks EAP met de vraag of er door eenvoudige aanpassingen of door maatregelen die zichzelf snel terugverdienen mogelijkheden zijn de verwarmingskosten te verlagen.


Allereerst is de situatie van de verwarmingsinstallaties, gebouwen en kassen in kaart gebracht. Daarnaast konden de gebruikers van de kassen hun wensen kenbaar maken en zijn de instellingen van het gebouwbeheersysteem (GBS) gecontroleerd.
Er bleken op verschillende manieren snelle besparingen mogelijk. Onder andere door het aanbrengen van klokthermostaten en ventilatoren in de loodsen. De ventilatoren zorgen ervoor dat de opstijgende warme lucht vanuit de nok weer naar beneden wordt geblazen. Door het opnieuw instellen en updaten van het GBS is het mogelijk om de kosten in de nacht flink te reduceren. Ook het isoleren van de leidingen en appendages draagt bij aan het verlagen van de stookkosten. De school onderzoekt nog welke activiteiten uit de slecht geïsoleerde kas in andere ruimtes kunnen plaats vinden.

Voor organisaties, zoals scholen, agrarische bedrijven of overheden, met gebouwen die voor 1990 gebouwd zijn, is het interessant om op deze manier de stookkosten in kaart te brengen. Ook als er veel aan een gebouw verbouwd is of de organisatie en functie van een gebouw veranderd zijn, leidt deze aanpak al snel tot een flinke kostenbesparing!