Project overzicht

Prisma Van Cooth college Breda

Het Prisma Van Cooth college is een VMBO-school en maakt deel uit van het ROC West-Brabant. Het gebouw dateert van 1975 en is 14.000 m2 groot.

Het Prisma Van Cooth college is een VMBO-school en maakt deel uit van het ROC West-Brabant. Het gebouw dateert van 1975 en is 14.000 m2 groot.

Grote delen van de verlichtingsinstallatie op het Prisma Van Cooth dateren nog uit 1975. De verlichting gaf meer en meer problemen, zoals stoppen die doorslaan, steeds meer armaturen die uitvallen en lampen die snel kapot gaan.

Het ROC West-Brabant heeft Rienks EAP gevraagd d.m.v. een advies aan te geven hoe de problemen verholpen kunnen worden. Randvoorwaarde daarbij was dat de verlichting nog ten minste 3 jaar moet werken.

Dankzij het heldere advies van Rienks EAP kan het Prisma Van Cooth college nog minstens 3 jaar van haar huidige verlichtingsinstallatie gebruik maken. Door slimme aanpassingen gaat de verlichting niet alleen langer mee, maar wordt ook energie bespaard en daalt de electriciteitsrekening met €9000,-per jaar. Daarnaast is de investering laag, zodat deze zich in 2 jaar terug verdient.

Rienks EAP heeft ook de uitvoering begeleid; de uitvoering van het advies is aanbesteed, de installatie van nieuwe lampen is gecoördineerd en op het eind is gecontroleerd of de werkzaamheden goed waren uitgevoerd. Rienks EAP heeft het project van A tot Z begeleid en het ROC alle zorgen uit handen genomen.

Rien Kouters, coördinator gebouwen ROC West-Brabant: “Rienks EAP heeft ons een helder advies gegeven en daarna de uitvoering van het advies goed begeleid. Dankzij het advies besparen we veel geld; we hebben een lagere energierekening en ook de investering was veel lager dan begroot.”