Project overzicht

Monitoren van het binnenklimaat bij Naarderheem

Gedurende twee maanden monitorde Rienks EAP de temperatuur en luchtvochtigheid van verzorgingstehuis Naarderheem in Naarden in opdracht van PowerQ. Dit gebeurde door meters te installeren in verschillende ruimten.


Door deze metingen is een goed beeld ontstaan van het binnenklimaat bij Naarderheem. De ruwe meetdata zijn aangeleverd aan PowerQ, dat gespecialiseerd is in advies aan zorginstelingen. Dit bedrijf bespreekt en analyseert de uitkomsten met Naarderheem. Hieruit zal blijken of er bespaard kan worden op stookkosten en luchtbevochtiging.


Om kosten te besparen, de woon- of werkomgeving te verbeteren en investeringsbeslissingen te nemen kan het interessant zijn om het binnenklimaat te monitoren. Op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, kantoren en scholen is het belangrijk dat temperatuur en luchtvochtigheid in evenwicht zijn. Rienks EAP brengt dit op een snelle en betrouwbare manier in kaart.