Nieuws overzicht

Persbericht Florijn College

Het Florijn College heeft zijn verlichting energiezuiniger gemaakt n.a.v. een advies van Rienks EAP. Na een half jaar evalueren blijkt dat het totale elektriciteitsverbruik van het Florijn hierdoor met 15% is gedaald.

Download het perbericht  in PDF hieronder: