Nieuws overzicht

Burgerinitiatief Nederland Krijgt Nieuwe Energie

Het ziet er naar uit het burgerinitiatief voor een deltaplan om ons land uiterlijk in 2050 om te schakelen naar 100% duurzame energie ondanks de teleurstellende procedurele afwijzing van ons burgerinitiatief in februari toch niet voor niets is geweest.

Bron: Marco Witschge, initiatiefnemer Nederland Krijgt Nieuwe Energie

Naar een nationaal akkoord voor een deltawet nieuwe energie
In een gezamenlijke motie hebben Gerda Verburg (CDA) en Diederik Samsom (PvdA) opgeroepen om te komen tot een langjarig nationaal energieakkoord dat zorgt dat het aandeel van duurzame energie in 2050 is gestegen tot rond de 100%. Op 26 april heeft de Tweede Kamer deze motie aangenomen met steun van het kabinet. En tegelijkertijd hebben Jolande Sap en Liesbeth van Tongeren (beide GroenLinks) aangekondigd met een initiatiefwet te komen voor een deltawet schone energie en daarbij de samenwerking op te zullen zoeken met de andere partijen. Hulde voor deze en andere hier niet bij naam genoemde politici die nu de moed tonen om de partijpolitieke loopgraven verlaten om samen te komen tot een langjarig akkoord waarmee er een gezond investeringsklimaat voor energiebesparing en duurzame energie gevestigd wordt.

Krachtenbundeling door bedrijfsleven, burgers en wetenschap
Ook in het bedrijfsleven heeft ons burgerinitiatief weerklank gevonden. Uiteenlopende sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven waaronder de brancheorganisaties UNETO-VNI, NLingenieurs en LTO Nederland hebben hun krachten gebundeld met de oprichting van Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie. Doel van deze stichting is om in de komende maanden te komen tot de ontwikkeling van een door bedrijven, burgers, wetenschap en politiek breed gedragen initiatiefwet voor een Deltaplan Nieuwe Energie. Deze initiatiefwet moet een ‘initiatiefwet 2.0’ worden, waaraan alle belanghebbenden in volledige transparantie en openheid kunnen meewerken. Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme heeft ingestemd met het verzoek om de functie van voorzitter te bekleden en ondergetekende is aangesteld als directeur van de stichting. Omdat beide ontwikkelingen elkaar kunnen versterken, wil de stichting een coördinerende rol vervullen bij de totstandkoming van een breed gedragen nationaal akkoord voor een ambitieus en robuust energiebeleid.