Nieuws overzicht

BEI-netwerk in de klas

12 November ontving het Prinsentuin College zo'n 25 BEI-leden. Deze avond stond in het teken van zonnepanelen. Door diverse bedrijven werden de verschillende aspecten van de aanschaf en gebruik van zonnepanelen toegelicht. Denk hierbij aan het rendement, plaatsing van de panelen, subsidieregelingen, crowdfundingsprojecten, enzovoort.

Gastheer Rein van de Wal vertelde over wat het Prinsentuin College, onderdeel van het ROC West-Brabant, de laatste jaren aan energiebeperkende maatregelen heeft genomen, zoals de aanschaf van zonnepanelen, het leggen van groene daken, plaatsing van bewegingssensoren en spouwmuurisolatie.

Vorig jaar sloot de gemeente Breda een convenant met Bredase bedrijven en instellingen, het zogenaamde Bredaas Energie Iniatief. Dit convenant is onderdeel van het project ‘Bredase energie uitdaging voor bedrijven’ uit het lokaal Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016. Het doel is de aangesloten bedrijven en instellingen te stimuleren in de komende drie jaar 10% CO2 te besparen.